Modlitwa “Anioł Pański”


„Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego”
Obraz z 1859r. francuskiego malarza Françoisa Milleta - “Na Anioł Pański”. Na jesiennym kartoflisku wiejski chłopak i dziewczyna porzucili motyki i złożywszy pobożnie ręce, odmawiają Anioł Pański. Z dala, na widnokręgu, rysuje się sylwetka wiejskiego kościoła, z którego dzwonnicy płyną dźwięki południowych dzwonów.
Dla wszystkich, którym zdarza się zapomnieć w ciągu dnia o Panu Bogu, polecam modlitwę „Anioł Pański”. Te proste i krótkie wezwania, mogą być skutecznym narzędziem w codziennej pracy nad sobą.

We wcześniejszym artykule pt. "Mów Panie, Twój sługa słucha", zachęcałem do praktyki porannego rozważania fragmentu Pisma Świętego. Zwróciłem wtedy uwagę, iż odpowiedzią na usłyszane Słowo, powinno być wprowadzenie Go w życie. Dziś proponuję zatrzymać się nad słowami modlitwy “Anioł Pański”. Jeśli praktykujesz, poranne rozważanie, lub słuchasz Słowa Bożego na porannej Mszy Świętej, możesz to zrobić na przykład w ten sposób:

1. „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego”
Bóg, przez anioła, powiedział Maryi, że dzięki Niej, ludzie będą mieli okazję poznać Jezusa. W porannym Słowie, Jezus daje się nam poznać bezpośrednio. Maryja zgodziła się na wszystko, co powiedział Jej anioł. Zastanów się, jak ty przyjąłeś słowa, które Jezus powiedział ci dziś w Ewangelii? Maryja “poczęła z Ducha Świętego”. Czy usłyszane Słowo zakiełkowało i w tobie? Nad czym Jezus chciał, abyś dziś pracował?

2. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”
Maryja przyjęła słowo Boga posłusznie i z pokorą. A jak ty przyjąłeś, słowo Jezusa z porannych czytań? Czy była zgoda na wymagania stawiane przez Ewangelię? Czy zależy ci na tym, aby codzienne poznawać i wypełniać Jego wolę?

3. „A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”
Maryja dosłownie obdarzyła życiem, ciałem, powierzone Jej Słowo. A jak ty wprowadziłeś w życie powierzoną ci prawdę z Pisma Świętego? Minęła już połowa dnia. Czy pamiętasz treść z porannej Ewangelii? Czy wykorzystałeś dotychczasowe okazje, aby usłyszane Słowo wprowadzić w życie? Jeśli uczyniłeś postanowienie na dzisiejszy dzień, czy udało ci się już je wypełnić?

Zatrzymanie się nad podobnymi pytaniami podczas modlitwy “Anioł Pański”, jest dobrą lekcją pełnienia woli Bożej na wzór Maryi. Wszystkim, którzy w cichości podejmują codzienną pracę nad sobą, życzę dużo sił do wypełniania tego, co chce Jezus!
  • Komentarze Google
  • Komentarze Facebook
Item Reviewed: Modlitwa “Anioł Pański” Rating: 5 Reviewed By: NOWAK