Wierni

Wierni

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam i Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20) NOWAK.men | Pixabay.com Św. Łukasz tak...