Wsparcie z Nieba

Całe Dzieje Apostolskie są świadectwem działania Ducha Świętego w życiu wierzących. Ta niesamowita lektura pokazuje, jak piękne może być i nasze życie, gdy otworzymy się na Jego dary.
  Wsparcie z Nieba | Pixabay.com
Jeśli uważasz, że twoje życie duchowe, modlitwa i świadectwo o Jezusie nie do końca są jeszcze miłe Bogu, zwróć uwagę na Ducha Świętego. Jest On najlepszym wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych.

Przygotowując się do tego artykułu sięgnąłem do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Okazało się, iż stron poświęconych Duchowi Świętemu jest tylko 14. O niewidzialnym Bogu Stworzycielu byliśmy w stanie napisać ich już 29, natomiast o Jezusie, który żył wśród nas, aż 65. Czy rzeczywiście tak niewiele wiemy o Duchu Świętym?

Okazuje się, że tak, i wbrew temu, co mogło by się nam wydawać, wcale nie ma w tym nic złego... Gdyby prześledzić fragmenty Pisma Świętego w których jest o Nim mowa, okaże się, że Duch Święty nigdy nie skupia uwagi bezpośrednio na Sobie. Nigdy nie słyszymy Jego słów. Kiedy jednak słuchamy słów Jezusa, On pomaga nam lepiej je zrozumieć. Nie dokonuje bezpośrednio spektakularnych cudów, ale daje apostołom wiarę i odwagę, aby takich dzieł dokonywali. Całe Dzieje Apostolskie są świadectwem działania Ducha Świętego w życiu wierzących. Ta niesamowita lektura pokazuje, jak piękne może być i nasze życie, gdy otworzymy się na Jego dary.

Dar mądrości
Pomaga nam zrozumieć prawdziwy sens życia i patrzeć na nie w świetle jego ostatecznego celu, a więc spotkania z Bogiem. Dzięki niemu umiemy dokonywać wyborów, które będą zgodne z tym, czego On od nas chce.

Dar rozumu
Pozwala głębiej zrozumieć treści zawarte w tym, co przekazał nam Jezus.

Dar rady
Uzdalnia człowieka do dokonywania właściwych wyborów w trudnych i ważnych sytuacjach życiowych. Służy do praktycznego rozeznania, która z dwóch dobrych rzeczy jest lepsza w oczach Boga. W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi: "Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić" (Mt 10,19).

Dar męstwa
Daje siłę do przeciwstawienia się pokusom i podejmowania wielkich rzeczy dla Pana Boga. Udziela nam wytrwałości i dopomaga w znoszeniu cierpień.

Dar umiejętności
Dar ten uzdalnia nas abyśmy patrząc na świat, potrafili w nim odnaleźć Boga. Dar umiejętności jest odwrotną stroną daru mądrości. Dar mądrości uzdalnia do patrzenia na świat tak, jak Bóg na niego patrzy, natomiast dzięki darowi umiejętności, patrząc na świat odkrywam w nim Boga. Dzięki niemu dostrzegam sens rzeczy stworzonych i ich rolę w zbliżaniu się do Boga.

Dar pobożności
Dar ten dotyczy, nie tyle postawy zewnętrznej, ile nastawienia serca. Uzdalnia nas do kochania Boga. Przejawia się w tym, że nasze życie charakteryzuje się łagodnością, życzliwością i przychylnością względem innych.

Dar bojaźni Bożej
Jeżeli, jako człowiek, kocham kogoś i szanuję, to boję się, aby nie wyrządzić mu żadnej przykrości. Nawet jeżeli toleruję w sobie takie zachowanie w odniesieniu do innych, to w stosunku do bliskiej mi osoby nie pozwalam sobie na takie zachowanie. Analogicznie sytuacja występuje w relacji z Bogiem: tak bardzo Go kocham, że nie pozwalam sobie na czynienie zła, gdyż boję się utraty z Nim relacji.

Dopóki apostołowie nie zostali obdarowani Duchem Świętym owoce ich działalności, były dosyć skromne. Są doskonałym przykładem, że posiadanie samej wiedzy, podanej nawet bezpośrednio, przez Jezusa, to jeszcze nie wszystko. Dopiero obecność Ducha Świętego i związane z Nim dary, pozwoliły im w pełni wykorzystać posiadane zaplecze intelektualne. Oparci tylko na własnych zdolnościach byli słabi i wystraszeni. Napełnieni Duchem Świętym, lepiej rozumieli i odważniej głosili wszystko, co usłyszeli od Chrystusa. Tak może być i w twoim życiu...
  • Komentarze Google
  • Komentarze Facebook

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Item Reviewed: Wsparcie z Nieba Rating: 5 Reviewed By: NOWAK